publicerad: 2021  
religion religionen religioner
re·lig·ion·en
substantiv
[-lio´n]
sammanhängande tros­system ofta känne­tecknat av tro på viss(a) gud(ar), över­naturliga före­teelser etc.; vanligen äv. med spec. ceremonier och levnadsregler
religionsfrihet; religionshistoria; religionskrig; religionsvetare; naturreligion; statsreligion; världsreligion
an­sluta sig till en religion; till­höra en religion; ut­öva en religion; ta av­stånd från en religion; fem av världens religioner är kristendom, islam, judendom, buddism och hinduism
äv. om så­dan tro i all­mänhet utan av­seende på någon spec. riktning
vissa traditioner i Sverige har med religion att göra, medan andra inte har det
äv. om annan typ av tros­system (el. ersättning för tros­system)
konsumismen tycks ha blivit till en religion för många
belagt sedan 1539; av lat. relig´io 'förpliktelse; sam­vete; gudadyrkan', till religa´re 'binda fast'; jfr ur­sprung till reliabel