publicerad: 2021  
stillestånd stille­ståndet, plural stille­stånd, bestämd plural stille­stånden
stille|­stånd·et
substantiv
still`estånd
av­brott (i viss verksamhet)
kärn­reaktorns stille­stånd
sär­skilt av­brott i militär strid
stilleståndsförhandlingar; vapenstillestånd
belagt sedan 1620; efter tyska Stillstand med samma betydelse; till 1stilla!! och 2stå!!