SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stimulans [-aŋ´sel.-an´s] substantiv ~en ~er stimul·ans·enhandling eller skeende som stimulerar psykol.JFRcohyponymeggelse kreativ stimulansintellektuell stimulanssexuell stimulanseleverna måste få stimulans av lärarenäv.det att bli stimulerad litteraturen skänkte honom mycken stimulansofta i ekonomiska samman­hangstimulansbidragstimulanspaketen fungerande marknad med stimulans för ny­företagandestimulans (för/till ngn/ngt/att+V)sedan 1892till stimulera