SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stimulantia [-an´tsia] substantiv, plur. stimul·ant·iaföre­teelser som stimulerar sinnena med.enkla stimulantia som att se på tv och läsa kvälls­tidningarsärsk. om njutnings­medelkaffe och tobak var hans enda stimulantiasedan 1832till stimulera