publicerad: 2021  
stipendium stipendiet stipendier
stip·endi·et
substantiv
stipen´dium
tids­begränsat ekonomiskt under­stöd för studerande, konstnärer m.fl. för studier, resor etc.; ofta en sorts belöning
stipendieansökan; stipendiefond; stipendienämnd; resestipendium
söka ett stipendium; till­delas ett stipendium; sällskapet delade ut ett an­tal stipendier per år; han fick 5 000 kronor i stipendium från skolan; en del språk­brukare accepterar singularformen "stipendie" medan andra irriterar sig över den
belagt sedan ca 1610; av lat. stipen´dium 'skatt; lön; sold'