publicerad: 2021  
fond fonden fonder
fond·en
substantiv
[fån´d] äv. [fåŋ´d]
1 naturlig bak­grund i landskap el. rum; vid betraktande etc.
fondmålning; fondtapet; fondvägg
han porträtterade henne mot en fond av blånande berg
spec. om dekoration som ut­gör bak­grund, t.ex. på teaterscen
fonddekoration
spec. äv. om del av teatersalong som är belägen längst bort från men mitt för scenen
1:a radens fond
ibland bildligt
solisten spelade mot en fond av böljande stråkar
belagt sedan 1783; av franska fond 'bak­grund; botten'; av lat. fun´dus 'botten'
2 egendom eller kapital som reserverats för något bestämt syfte
fondmäklare; högriskfond; pensionsfond; reparationsfond; reservfond
en fond (av något)
en fond (för/mot något)
en fond (för något)
en fond (mot något)
in­rätta en fond; en bred fond med en låg risk­profil
ibland med icke-kommersiell in­riktning
stipendiefond
ett an­slag ur fonden för sär­skilda kulturella ända­mål
äv. bildligt om förråd av något värde­fullt (äv. abstrakt)
gruppens stora fond av kunskaper
belagt sedan 1715; av franska fonds 'jorda­gods; förråd; kapital'; ur lat. fun´dus 'botten'; identiskt med fond 1
3 buljong som erhålls genom kokning av kött­ben, fågel­skrov eller fisk­ben till­sammans med grön­saker och som där­efter ut­gör grund­stomme i bl.a. finare såser
fiskfond; kalvfond; kycklingfond
belagt sedan 1979; se ur­sprung till fond 1