SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sven`ska substantiv ~n svenskor svensk·an1knappast plur. det officiella språket i Sverige och det ena av de officiella språken i Fin­land land.språkvet.svenskläraresvenskspråkigsvensktalandesvenskundervisningfinlandssvenskaskriva på svenskadet går bra att tala svenska med norr­mänboken är över­satt till svenskaäv. om mot­svarande läro­ämne i skolan (äv. om­fattande litteraturundervisning m.m.)han fick MVG i svenska(på) svenskapå ren svenska rent utnär människor tycker synd om henne för att hon är blind blir hon på ren svenska förbannad sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. svänska 2kvinna från Sverige land.yrk.sedan 1773I sammansättningar bör normalt svensk- användas. Svensklärare bör sålunda föredras framför svenskalärare. Samma sak gäller t.ex. engelska, tyska, franska och spanska.