publicerad: 2021  
sympati sympatin sympatier
sym·pati·er
substantiv
sympati´
känsla av varm upp­skattning av någon (särsk. av egenskaper som vänlighet, på­litlighet, hjälpsamhet och dylikt)
sympatibevis; sympatisera
sympati (för någon/något/att+verb/sats)
sympati (för någon)
sympati (för något)
sympati (för sats)
sympati (för att+verb)
sympati (med någon/något)
sympati (med någon)
sympati (med något)
väcka sympati; känna sympati; hon fattade omedelbart sympati för honom; visa sympati och respekt; ett varmt leende som var fullt av sympati
äv. väl­villig förståelse och ofta solidaritet
sympatistrejk; sympatiåtgärd
hans politiska sympatier; han kände sympati för de strejkandes krav; en våg av sympati gent­emot jordbävnings­offren
belagt sedan 1756; av grek. sympath´eia 'med­lidande'; jfr ur­sprung till antipati, patos