SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`re substantiv ~t tör·etstarkt kådhaltig ved av tall förr anv. för belysning skogsbr.tör(e)vedtör(e)vedsblosssedan ca 1450utslag i finsk synenämnd i ägotvist (Finlands medeltida urkunder)fornsv. tyrve; sv. dial. tyre, töre; besl. med 2tjur, 1tjära