publicerad: 2021  
tagande tagandet
tag·and·et
substantiv
ta`gande
det att ta
tagande (av något)
spec. det att acceptera att erhålla något
tagande av mutor; att skapa till­sammans är ett ömse­sidigt givande och tagande
spec. äv. (juridik) det att till­skansa sig något
tagande av gisslan
belagt sedan 1528