publicerad: 2021  
tjusa tjusade tjusat
verb
tju`sa
väcka känslor av lust­betonat intresse hos
någon/något tjusar (till) någon (med något)
någon tjusar (till) någon (med något)
något tjusar (till) någon (med något)
ett tjusande skåde­spel; Brügges medeltids­stämning har all­tid tjusat konstnärer
spec. om att försöka väcka erotiskt intresse något ålderdomligt ibland med partikelntill
han försökte tjusa (till) henne med en nattlig serenad
belagt sedan förra hälften av 1400-talet (Östnordiska och latinska medeltidsordspråk); fornsvenska kiusa 'välja; förtrolla'; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. gu´stus 'smak'; jfr ur­sprung till kora, valkyria
tjusatjusande, tjusning