publicerad: 2021  
tonkilometer ton­kilometern, plural ton­kilometer
ton|­kilo·meter
substantiv
[tån`-]
en mått­enhet som an­vänds vid varu­transport och mot­svarar förflyttning av ett ton gods en kilometer
kapaciteten mätt i ton­kilometer ökade starkt genom till­komsten av den nya järn­vägen
belagt sedan 1884