SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
trä`dgräns substantiv ~en ~er träd|­gräns·envanligen best. f. sing. (tänkt) gräns­linje i naturen ovan­för eller utan­för vilken inga träd kan växa särsk. om så­dan gräns­linje mot kal­fjället resp. polartundran geogr.JFRcohyponymskogsgräns trädgränsen ligger ca 100 meter över skogs­gränsenngn gång äv.gräns för före­komst av visst träd­slag granens trädgränssedan 1830