SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
träng`ande adjektiv, ingen böjning träng·andesom kräver o­medelbara åt­gärder på grund av svår situation e.d. admin.psykol.reparationen var en trängande nöd­vändighetspec.som o­medelbart måste tillfreds­ställas hon är i trängande behov av vårdsedan 1667