SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
trakte´ring substantiv ~en ~ar trakt·er·ing·enförtäring som man får som gäst kokk.SYN.synonymförplägnadsynonymundfägnad tack för god trakteringriklig traktering på värds­husetsedan 1607