publicerad: 2021  
transgression transgressionen transgressioner
trans·gress·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
höjning av havs­ytan i förhållande till an­gränsande land­yta
MOTSATS regression 2
belagt sedan 1869; av lat. transgress´io 'över­gång'; jfr ur­sprung till aggressiv