publicerad: 2021  
transfusion transfusionen transfusioner
trans·fus·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(extra) till­försel av blod
blodtransfusion; plasmatransfusion
transfusion (av något)
belagt sedan 1855; av lat. transfu´sio 'omtappning'; jfr ur­sprung till fusion