publicerad: 2021  
tremor ingen böjning
trem·or
substantiv
tre´mor
sär­skilt medicin darrning
vilotremor
essentiell tremor; senil tremor
belagt sedan 1925; av lat. trem´or 'darrning'