publicerad: 2021  
tremänning tre­männingen tre­männingar
tre|­männ·ing·en
substantiv
tre`männing
dialektalt syssling
någons tremänning tremänning till någon några är tremänningar
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska þrämänninger; till tre och 1man!!