publicerad: 2021  
trippelvaccin trippel­vaccinet, plural trippel­vacciner el. trippel­vaccin, bestämd plural trippel­vaccinerna el. trippel­vaccinen
trippel|­vacc·in·et
substantiv
tripp`elvaccin
vaccin som sam­tidigt ger skydd mot tre sjukdomar
sär­skilt vaccin mot kik­hosta, difteri och stel­kramp
belagt sedan 1940-talet