publicerad: 2021  
entente ententen ententer
eller
entent ententen ententer
en·tent·en
substantiv
[aŋtaŋ´t] el. [aŋtaŋ´t]
(av­tal om) vänskaps­förbindelse mellan stater utan eg. allians; spec. om förbindelsen mellan Frank­rike, Eng­land och Ryss­land före och under första världs­kriget
trippelententen
en entente (med någon/något)
en entente (med någon)
en entente (med något)
en entente (mellan några)
belagt sedan 1904; av franska entente med samma betydelse, till entendre 'höra; förstå'; av lat. inten´dere 'sträcka; åsyfta; rikta'