publicerad: 2021  
tryckbar tryckbart tryckbara
tryck·bar
adjektiv
tryck`bar
som har till­räckligt bra inne­håll för att tryckas
tryckbar (för någon)
en skoluppsats som nästan var tryckbar
äv. skämtsamt för att an­tyda stor före­komst av svordomar och dylikt
det han sade när han fick punktering var knappast tryckbart
belagt sedan 1779