publicerad: 2021  
1ark arket, plural ark, bestämd plural arken
ark·et
substantiv
större, fyr­kantigt stycke (skriv)papper
pappersark
spec. stort papper som genom vikning ger (sexton) bok­sidor
tryckark
spec. äv. i digitala samman­hang
kalkylark
belagt sedan 1422 (Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm); fornsvenska ark; av lågtyska ark med samma betydelse; av lat. ar´cus 'båge; böjt pergamentsblad'
2ark arken arkar
ark·en
substantiv
1 en hus­liknande far­kost som Noak enl. Bibeln räddade sig i undan synda­floden
Noaks ark
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska ark 'kista; skrin'; trol. gammalt lån av lat. ar´ca 'kista'
2 en helig symbol i tidig judisk religion enl. en tradition en kista med lagens tavlor
förbundets ark
belagt sedan 1400-25 Heliga Birgittas uppenbarelser