publicerad: 2021  
tutte tutten tuttar
även
tutt tutten tuttar
tutt·en
substantiv
tutt`e el. tutt´
starkt var­dagligt vanligen plur. kvinno­bröst
hängtuttar
ha små tuttar; ha stora tuttar
äv. om en­bart bröst­vårtan
äv. om mot­svarande del på napp(flaska)
belagt sedan 1950-talet; sv. dial. tutt 'napp; kvinno­bröst'