SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`derdimensionera verb ~de ~t under|­di·mens·ion·er·arvanligen perf. part. ge för små dimensioner utstr.väg­nätet var underdimensionerat och det ledde till ständiga trafik­stockningarunderdimensionera ngtsedan 1942Subst.:vbid1-375514underdimensionerande, vbid2-375514underdimensionering