publicerad: 2021  
byxa byxan byxor
substantiv
byx`a
1 vanligen plur. med en­tals­betydelse plagg som täcker under­kroppen och större eller mindre del av benen och har en öppning för vartdera benet
JFR kjol
byxblöja; byxficka; badbyxor; blöjbyxor; kortbyxor; långbyxor; manchesterbyxor; ridbyxor; underbyxor
ett par byxor; nypressade byxor; säckiga byxor; ta på (sig) byxorna
i sing. sär­skilt om lång­byxa i handels­språk
en billig och praktisk byxa
dra ner byxorna på någon av­slöja någonpå ett förlöjligande sätt: med sin satir vill författaren dra ner byxorna på de mäktiga och korrupta
göra i byxorna (ofrivilligt) ut­rätta natur­behov trots att man har byxor på sighan blev så rädd att han nästan gjorde i byxorna
stå med byxorna nere ertappas med något eller vara oförberedddet gäller att ta lärdom av det som hänt så att vi inte står med byxorna nere när nästa katastrof in­träffar
belagt sedan 1487 (Stockholms Stads Tänkeböcker); fornsvenska byksor, plur.; av lågtyska buxe, boxe med samma betydelse, till buck-hose 'byxor av bockskinn'
2 mindre brukligt ut­om i vissa ut­tryck sällan plur. byxben
den ena byxan var för kort
belagt sedan 1649