SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`rminnes adjektiv, ingen böjning ur|­minn·esi vissa ut­tryck som går längre till­baka än mänskligt minne och skriftliga dokument kan nå om tid admin.tid.urminneshävdtrakten har varit bebyggd sedan urminnes tidersedan mitten av 1300-taletKonung Magnus Erikssons Landslagfornsv. urminnis