SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`rsäkt substantiv ~en ~er ur|­säkt·enskäl som an­förs (eller skulle kunna an­föras) till försvar för klander­värt beteende el. dålig in­sats e.d. komm.JFRcohyponymförevändning en god­tagbar ursäkthan försöker all­tid komma med ursäkterdet finns ingen ursäkt för hennes beteendehan var i händerna på dåliga råd­givare, men det är ingen ursäktäv. om fram­förande av så­dant skäl (med under­förstådd bön om förlåtelse)en skriftlig ursäktfram­föra en ursäkthon krävde honom på en ursäktäv. om god­tagande av så­dant skälbe om ursäkten ursäkt (för ngt/SATS)sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. ur­säkt ’o­skuld; ur­säkt’; bildn. till saker; jfr orsak På senare tid har det blivit vanligt att stats- och regeringschefer ber om ursäkt för svåra övergrepp, ofta folkmord, som deras länder har gjort sig skyldiga till i det förflutna. Exempelvis har Australiens premiärminister bett om ursäkt för den tidigare behandlingen av aboriginerna. Be om ursäkt är i sådana sammanhang ofta en direkt översättning av det engelska apologize. I svenskan finns det dock en tendens att använda ordet ursäkt när det gäller mindre försyndelser och förlåtelse när det gäller större. Det förefaller därför som om be om förlåtelse är en bättre översättning av apologize när det t.ex. gäller folkmord.   På samma sätt händer det att mördare ber offrens anhöriga om ursäkt. Också här passar förlåtelse bättre.