SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
usans [usaŋ´sel.ysaŋ´s] substantiv ~en ~er us·ans·enbestämmelser som kommit att gälla in­om handelsvärlden efter att under längre tid ha tillämpats där informellt handel.handelsusanssedan 1691av fra. usance med samma betydelse; till lat. u´sus ’sed, bruk’