SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`tanförstående adjektiv, ingen böjning ut·an·för|­stå·endesom inte in­går som part i samman­hanget; ofta för att an­ge o­partisk värdering admin.sociol.utanförstående bedömare an­ser att konflikten berodde på ett miss­förståndspec. (i substantivisk an­vändning) om person som inte är med i visst (sam­hälleligt) samman­hangfacket visade inget intresse för de utanförståendesedan 1895