publicerad: 2021  
policy policyn policyer
pol·icy·er
substantiv
[pål´isi]
grundprinciper för ett före­tags eller en organisations handlande all­mänt el. i visst av­seende (ofta rörande yttre kontakter)
alkoholpolicy; lönepolicy; miljöpolicy; utdelningspolicy
före­tagets policy för an­vändning av sociala medier; skolans policy för kränkande sär­behandling; tidningens policy när det gällde anonymitets­skydd
belagt sedan 1962; av engelska policy med samma betydelse; av lat. politi´a 'administration'; jfr ur­sprung till polis, politik