publicerad: 2021  
trassel trasslet
trassl·et
substantiv
trass´el
1 garn­produkt som an­vänds för ren­göring och putsning av for­don; till­verkat av bom­ull, silke eller dylikt
bomullstrassel; polertrassel; smörjtrassel
äv. till­trasslad an­samling av garn el. annat material
stickningen var ett enda trassel
belagt sedan 1872; till trassla
2 besvär eller problem av svåröverskådlig natur
trassel (med någon/något)
trassel (med någon)
trassel (med något)
det var något trassel med tågförbindelserna; de fick en massa trassel med polisen
belagt sedan 1626