SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`telöpande adjektiv, ingen böjning ute|­löp·andesom befinner sig i ekonomiskt om­lopp spec. om skuld­förbindelse e.d. som inte förfallit till betalning men äv. all­männare admin.ekon.utelöpande konvertibla skulde­brevsedan 1750