publicerad: 2021  
utförsel ut­förseln
ut|­för·seln
substantiv
u`tförsel
det att föra varor ur landet för försäljning utom­lands
utförselhamn; utförseltillstånd
utförsel (av något) (från något) (till något)
bestämmelserna för ut­försel av valuta
belagt sedan 1697