publicerad: 2021  
utförsgåva utförsgåvan utförsgåvor
ut·förs|­gåv·an
substantiv
u`tförsgåva
ofta plur. naturlig förmåga att klara sig i praktiska situationer ofta genom god muntlig uttrycks­förmåga men äv. all­männare
med sina utförs­gåvor borde hon ha bättre betyg
belagt sedan ca 1740