publicerad: 2021  
utläsa utläste utläst, presens utläser
verb
u`tläsa
1 äv. lös förbindelse, se läsa ut uttala något skrivet
någon utläser något
hur ut­läser man namnet på den ryske premiär­ministern?
belagt sedan 1824
2 äv. lös förbindelse, se läsa ut sluta sig till något, ofta genom observation
någon utläser något/sats (av/ur något/sats)
någon utläser något (av något)
någon utläser något (av sats)
någon utläser något (ur något)
någon utläser något (ur sats)
någon utläser sats (av något)
någon utläser sats (av sats)
någon utläser sats (ur något)
någon utläser sats (ur sats)
han kunde inte ut­läsa något av hennes min; av statistiken kan man ut­läsa, att ...
belagt sedan 1865
utläsautläsande, utläsning