publicerad: 2021  
välbesökt neutrum väl­besökt, bestämd form och plural väl­besökta
väl|­be·sök·ta
adjektiv
`lbesökt
som får många besök om arrangemang el. plats
en väl­besökt ut­ställning
belagt sedan 1896