publicerad: 2021  
väppling väpplingen väpplingar
väpp·ling·en
substantiv
väpp`ling
mindre brukligt klöver
äv. om andra ärt­växter vanligen i sammansättn.
getväppling; sötväppling
belagt sedan slutet av 1400-talet (H[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckare); fornsvenska väplinger; urspr. trol. 'vippa; blom­huvud'