SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vag adjektiv ~t svår att ur­skilja (med syn­sinnet) på grund av suddiga och o­klara begränsnings­linjer admin.fil.språkvet.JFRcohyponymoklarcohyponymsuddig far­tyget syntes vagt genom diset (adv.)ofta bildligto­bestämd en vag och miss­brukad termen vag miss­tanke om brottsom de flesta politiker ut­tryckte han sig vagt (adv.)sedan 1778av lat. vag´us ’irrande; kring­strövande; o­stadig; o­bestämd’; jfr vagabond, vagant