publicerad: 2021  
valuta valutan valutor
val·ut·an
substantiv
valu`ta
1 gällande betalnings­medel för visst land i förhållande till mot­svarande betalnings­medel i andra länder
valutabestämmelse; valutabörs; valutakurs; valutaspekulation
en stark valuta; en under­värderad valuta; svensk valuta; brittisk valuta; det var förbjudet att föra ut landets valuta; köpa och sälja ut­ländska valutor
hård valuta äv. ett ord valuta som är internationellt gångbaroch där­för efter­frågad
mjuk valuta valuta som inte är internationellt gångbaroch där­för inte efter­frågad
belagt sedan 1705; av ita. valuta 'pris; värde'; till lat. vale´re 'vara värd'; jfr ur­sprung till evaluera, valör
2 knappast plur.; i vissa ut­tryck (gott) ut­byte av gjord in­sats i form av pengar, arbete etc.
valuta (för något)
ta för dig ordentligt av jul­bordet så att du får full valuta för pengarna; de som gjorde sig mödan att ta sig upp på bergs­toppen fick verkligen valuta för besväret
belagt sedan 1733