publicerad: 2021  
vattenlevande ingen böjning
vatten|­lev·ande
adjektiv
vatt`enlevande
som är an­passad för ett liv i vatten
vatten­levande insekter; vatten­levande dägg­djur som bard­valar och tand­valar; ämnet är skadligt för vatten­levande organismer; havet är fullt av plast­partiklar som hamnar i den vatten­levande floran och faunan
belagt sedan 1936