publicerad: 2021  
vinst vinsten vinster
vinst·en
substantiv
1 ökning av till­gångarnas värde (för person eller före­tag) som upp­kommit genom affärshandlingar antingen vid en­staka affär el. under viss period
vinstandel; vinstförbud; bruttovinst; börsvinst; nettovinst
vinsten (av/på något)
vinsten (av något)
vinsten (något)
en vinst (belopp)
de gjorde en vinst på en miljon när de sålde villan; före­taget redo­visade en vinst på 170 miljoner för första kvartalet
äv. mer abstrakt
vinstgivande
firman gick med vinst
äv. bildligt, spec. fördel
rationaliseringsvinst
en vinst med förslaget är att avfalls­problemet skulle minska
spec. äv. mer abstrakt
tidsvinst
obehörig vinst ekonomisk vinst som upp­kommit utan rättslig grundt.ex. genom felräkning
på vinst och förlust utan att veta om det lyckas eller miss­lyckaspå vinst och förlust skickade hon iväg en an­sökan till en an­sedd advokatbyrå
belagt sedan 1548; efter tyska Gewinst med samma betydelse; till vinna
2 värde som till­delas vinnare i spel särsk. i lotteri men äv. all­männare
vinstlott; högvinst; spelvinst; storvinst
vinna högsta vin­sten; arrangörerna lockade med fina vinster
äv. det att vinna i tävling eller dylikt
SE vinna 1 JFR seger
bortavinst
lagets fjärde raka vinst
belagt sedan 1684