SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1vi`sa substantiv ~n visor vis·anenkel och var­daglig sång vanligen upp­delad i strofer och berättande el. lyrisk musikJFRcohyponym1dikt 1cohyponymsång 2cohyponym1trall 1 vissångarebarnvisafolkvisanubbevisavaggvisahon sjöng en liten visaen visa som han lärde sig som barnibl. äv. om diktHöga visanalltid samma visaall­tid på samma sätthon har prövat många bantnings­metoder och det är all­tid samma visa, först går hon ner men sedan går hon upp i­gen bli (till) en visabli före­mål för skvaller eller åt­löjehans tunga vid­under till järntraktor blev en visa på bygden den gamla vanliga visanpå samma sätt som vanligtfilmens flygscener är imponerande men i övrigt är det den gamla vanliga visan med kärlek, broderskap och hjälte­mod halvkvädna visor an­tydningarjournalisternas frågor har bemötts med halv­kvädna visor och en o­villighet att kommentera ord och inga visorseord 2 samma visa varje gångall­tid på samma sättdet är samma visa varje gång hon ska ha prov, hon väntar in i det sista med att plugga sedan förra hälften av 1400-taletÖstnordiska och latinska medeltidsordspråkfornsv. visa ’visa; sång; kväde’; bildn. till 2vis med urspr. bet. ’sätt att sjunga’
2vi`sa verb ~de ~t vis·ar1ibl. med partikel, särsk.fram, upp, utan större betydelse­skillnad låta (ngn) se ngt komm.JFRcohyponymuppvisa 1 hon visade dem sin nya lägenhethan nickade för att visa att han inte sovbarnen visade (fram) sina presenterhan visade (upp) sin nya flick­vänäv. utan av­sikthan visade symptom på motorisk afasihon visade inga tecken till förvåningäv. om mätanordning o.d.klockan visade halv sjuhastighets­mätaren började visa upp­åt 120äv. försvagatvisa förståelsevisa känslorvisa hän­synvisa respekt för traditionernavisa (ngn) ngn/ngt/SATS, visa (fram/upp) ngn/ngt/SATS (för ngn)visa framfötternaseframfot visa klornaseklo 1 visa lejonklonselejonklo visa vad ngn går försegå 5 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. visa; gemens. germ. ord, urspr. ’göra vetande’; bildn. till 1vis 2ge (ngn) upp­lysning om ngt, vanligen genom ngn form av demonstration Nollhon visade honom vägen till bankenjag ska visa dig hur man görvisa (ngn) ngt/SATSvisa ngn på dörrensedörr visa ngn till rättase1rätta visa var skåpet ska ståseskåp sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3ge synligt stöd för visst (om­stritt) sak­läge e.d. fil.mat.JFRcohyponympåvisacohyponymutvisa 2 diagrammet visar att ingen ökning av importen skett de senaste årenhan måste visa att konstruktionen fungerar i praktikenspec.bevisa mat. m.m.där­med har vi visat att trianglarna är lik­formigavisa (ngn) ngt/SATSsedan 1344stadga utfärdad av kung Magnus om frid m.m. (Svenskt Diplomatarium)Subst.:vbid1-392362visande, visning