publicerad: 2021  
vokalharmoni vokal­harmonin
vok·al|­harm·onin
substantiv
voka`lharmoni
språklig före­teelse som inne­bär att en (ändelse)vokals kvalitet bestäms av stamstavelsens kvalitet
vokal­harmoni är vanligt i finska
belagt sedan 1865