SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
zooma [so`ma] verb ~de ~t zoom·arofta med partikelnin ändra storleken av det som är i blick­fältet med hjälp av zoom­objektiv hos film­kamera e.d.; särsk. i syfte att komma motivet närmare film.foto.filmen börjar med en panorering över torget och sedan zoomas huvud­personen inzooma (in ngn/ngt)sedan 1950-taletav eng. zoom ’brumma; stiga brant; zooma’; av ljud­härmande urspr. Subst.:vbid1-398981zoomande, vbid2-398981zoomning