SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ABSTRAKTUM abstrak3tum2 l. ap-, n.; best. (sällan) -ktet040; pl. -kta032, l. -kter040 (Vising i Språkv. sällsk. förh. 33 (1886)).
Etymologi
[af lat. abstractum (näml. nomen)]
språkv. abstrakt (se d. o. 3) substantiv. Abstractet ἀρετή, dygd. Faxe Gr. gram. 79 (1825). Liksom svenskan af sur bildar syra, har isländskan till ful bildat ett abstraktum fýla. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 329 (1892). Andra dylika abstrakta .. äro Vitløysa, Agaløysa. Därs. 328.
Ssg: ABSTRAKT-ÄNDELSE03~200. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 348 (1892).
Spoiler title