SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADVOKATFISKAL ad1vωka3t~fiska2l, m.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. -er.
Etymologi
[af nylat. advocatus fiscalis; jfr senlat. advocatus fisci]
adm. ämbetsman i hofrätt o. vissa centrala verk, hvilken eger att bevaka det allmännas rätt o. föra dess talan. K. M:tz rättegångs process 1615, s. B 3 b, B 4 a. Kyrkol. 199 (1686). Hallenberg Hist. 3: 295 (1793). NF (1875).
Ssgr: ADVOKATFISKALS-KONTOR10301~02. Henel 134 (1730). Forssell Hist. 1: 86 (1869).
-SYSSLA~20. Porthan Bref 535 (1798).
-ÄMBETE~020. DA 1824, nr 157, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content