SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADVOKATYR ad1vωkaty4r l. 0104, r. (f. Rydqvist); best. -en; pl. (mindre br.) -er.
Etymologi
[ett slags förfranskning af -TUR]
= ADVOKATUR 2. Trolle-Wachtmeister 2: 116 (1815). (Askelöfs) artiklar voro qvickt skrifna, hans advokatyrer med .. talang och klipskhet genomförda. Sturzen-Becker 1: 182 (1861). De Geer Minnen 2: 172 (1892). — spetsfundig o. förvrängande uttydning. (Företaga) advokatyr med Grundlagarna. Tiden 1848, nr 227, s. 3. — jfr BOND-ADVOKATYR.
Spoiler title
Spoiler content