SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
AFALSTRING, sbst.
Etymologi
[jfr ALSTRA]
(†) fortplantning. (Han såg) 3:ne verkeligen utkläckte och ännu (vid moderdjuret) fastsittande .. ungar. (Detta) .. uplyser ganska mycket kunskapen om Sjöpennornas afalstring. A. Modeer i VetANH 7: 285 (1786). Den öfriga näringssaften .. (hos snäckdjuren användes) til flera för afalstringen nödiga behof. Därs. 14: 97 (1793).
Spoiler title
Spoiler content