SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
AFBESTÄLLA a3v~bestäl2a, v. -de.
Etymologi
[jfr d. afbestille, holl. afbestellen, t. abbestellen]
återtaga beställning af (ngt). Skjutsen, som han beställt, måste han i följd af sitt insjuknande afbeställa. Den polska Stanislai-orden .. (hade) blifvit efterskrifven från Warschau ..; men afbestäldes af kejsarinnan. E. C. Tegnér Armf. 1: 77 (1883).
Spoiler title
Spoiler content